ACQEAU

ACQEAU - Watertechnologieën

ACQUEAU is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster bevordert en steunt marktgeörienteerde OOI-samenwerkingsprojecten in het domein van de watertechnologieën. De projecten zijn gericht op de vermindering van de impact van het watervebruik op het milieu, een beter beheer van de waterbronnen, het beheer van soms onvoldoende of veroudere infrastrcuturen en oplossingen voor sociale, financiële en wereldprobelemen in de watersector. De betrokken domeinen zijn erg divers en omvatten bijvoorbeeld de behandeling of de verdeling van water, landbouw, industrie, gebruikt water of de dieren-en plantenwereld.

De projecten die geselecteerd worden in het kader van de ACQEAU-cluster ontvangen geen financiering, maar een label. De projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsagentschappen (Innoviris voor Brussel) volgens specifieke voorschriften.

U komt in aanmerking als uw project voldoet aan alle toelatingscriteria van het ACQEAU-programma. Bovendien moet elke partner beantwoorden aan de toelatingscriteria van zijn nationaal financieringsagentschap.

Als Brusselse partner moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria.

 

Toelatingscriteria van het ACQEAU-programma
  • uw project is opgesteld in het Engels.

  • minstens twee onafhankelijke wettelijke entiteiten uit twee deelnemende landen van het EUREKA-programma moeten bij het project betrokken zijn. De deelname van KMO's en onderzoeksinstellingen wordt aangeraden, maar is niet verplicht.

  • een partner of een land van een consortium mag niet meer dan 70% van het totale budget van het project bijdragen.

  • de leidende deelnemer moet afkomstig zijn uit een land van het EUREKA-programma of uit een land dat bij dit programma betrokken is. 

  • het project moet bijdragen tot de doelstellingen van het Blauwboek van ACQEAU.

 

Toelatingscriteria van Innoviris
  • u oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat geleid wordt door een een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u werkt samen met een Brusselse onderneming

  • u bent uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen. 

Ondernemingen en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor dit programma. Universiteiten en onderzoeksinstellingen komen echter enkel in aanmerking als ze, binnen het project, samenwerken met een Brusselse KMO. Bovendien mag geen enkele partner meer dan 70% van de kosten van het project op zich nemen.

Dien uw aanvraag in nadat uw project een label heeft ontvangen van het ACQEAU-programma. Dien uw aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape via een formulier of Irisbox.

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subisdie.


Financiële tegemoetkoming (maxima)

De toelage dekt 100% van de kosten van het project. 

 

Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via  ACQEAU. Meer weten?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kunt u een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw ACEQEAU-project. 
 

Contact en bijkomende informatie

Wenst u meer informatie over het ACQEAU-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het ACQEAU-programma of ga naar de website van ACQEAU.
 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Mathilde Reumaux

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 31
mreumaux@innoviris.be