CATRENE

CATRENE

CATRENE is één van de zeven thematische cluster van het EUREKA-programma. De cluster bevordert en steunt marktgeörienteerde OOI-samenwerkingsprojecten in het domein van de micro-en nanotechnologieën. De projecten die in aanmerking komen voor dit programma, zijn gericht op technische vorderingen in de conceptualisering van micro-en nanotechnologieën, de ontwikkeling van semi-bestuursprocessen en hun integratie in meer complexe systemen, de productie van materialen en uitrusting voor of door middel van

De projecten zijn gericht op het gebruik van micro-en nanotechnologieën voor diverse toepassingen zoals transport, communicatie en de digitale wereld, energie, de gezondheidssector en de veiligheidssector. 

De projecten die geselecteerd worden in het kader van de CATRENE-cluster ontvangen geen financiering, maar een label. De projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsagentschappen (Innoviris voor Brussel) volgens specifieke voorschriften.

U komt in aanmerking als uw project voldoet aan de toelatingscriteria van het CATRENE-programma. Bovendien moet elke partner beantwoorden aan de toelatingscriteria van zijn nationaal financieringsagentschap.  

Als Brusselse onderneming moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria:

Toelatingscriteria van het CATRENE-programma
  • uw project is opgesteld in het Engels

  • minstens twee onafhankelijke wettelijke entiteiten uit twee deelnemende landen van het EUREKA-programma moeten bij het project betrokken zijn.

  • het project moet beantwoorden aan de doelstellingen van het Witboek van CATRENE/li>

  • de leidende deelnemer moet afkomstig zijn uit een land van het EUREKA-programma of uit een land dat bij dit programma betrokken is.

Toelatingscriteria van Innoviris
  • u oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • u kunt aantonen dat u uw deel van het project kunt financieren

  • u bent uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

Dien uw aanvraag in nadat uw project een label heeft ontvangen van het CATRENE-programma. Dien uw aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape< via een formulier of Irisbox.

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subisdie of een terugvorderbaar voorschot.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

De toelage dekt 100% van de kosten van het project.

Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via  CATRENE. Meer weten?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kunt u een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw CATRENE-project. 

 

Contact en bijkomende informatie

Wenst u meer informatie over het CATRENE-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het CATRENE-programma of ga naar de website van CATRENE.
 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Mathilde Reumaux

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 31
mreumaux@innoviris.be