AAL - Active and Assisted Living

Home / Financiële steun aan de non-profit sector / AAL - Active and Assisted Living
Home / Financiële steun aan de non-profit sector / AAL - Active and Assisted Living

AAL - Active and Assisted Living

Het "Active and Assisted Living" programma (AAL) is gericht op de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd op informatie-en communicatietechnologieën (ICT) ten voordele van ouderen.

AAL

 

Het 'Active and Assisted Living' programma (AAL) is gericht op de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd op informatie-en communicatietechnologieën (ICT) ten voordele van ouderen. 

De projecten die via dit programma worden gefinancierd, behandelen verschillende aspecten van het leven van ouderen, zoals omgang met chronische ziekte, sociale integratie, mobiliteit en het dagelijks leven.  Ook de ontwikkeling van diensten en producten die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling, opleidingen, cultuur en toegang tot vrijetijdsbesteding, komen in aanmerking.

 

Alle consortia die bestaan uit minstens 3 organisaties uit 3 verschillende AAL-partnerlanden, kunnen een project indienen. De consortia moeten minstens bestaan uit een businesspartner, een KMO (die eventueel ook de business partner is) en een ‘end-user’ organisatie. Ook onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen aan AAL-projecten.

De geselecteerde projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsinstellingen en de Europese Commissie.

De volgende projectoproep wordt in februari 2019 opengesteld. 

 

Organisaties voor eindgebruikers met economische activiteiten die betrokken kunnen worden bij de uitdagingen van het AAL-initiatief, kunnen financiële steun aanvragen bij Innoviris.

Deze organisaties kunnen genieten van dezelfde financieringsvoorwaarden als ondernemingen. Meer informatie over de berekeningsmethode van de grootte van een organisatie (vergelijkbaar met een onderneming) vind je hier. De projecten moeten zowel aan de criteria van het AAL programma als aan de criteria van Innoviris beantwoorden. 

De projecten moeten beantwoorden aan de toelatingscriteria en de algemene voorwaarden van het AAL programma

 • het consortium moet samengesteld zijn uit minstens drie entiteiten uit drie verschillende landen die aan de oproep deelnemen

 • het consortium moet een grote onderneming, een kmo en een organisatie voor eindgebruikers bevatten

 • grootte van het consortium: 3 - 10 partners

 • duur van het project: 12-36 maanden

Om gefinancierd te kunnen worden door Innoviris, moeten de projecten eveneens beantwoorden aan alle ontvankelijkheidscriteria van Innoviris.

 • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen


De AAL projecten moeten worden ingediend via de website van het programma

Gelijktijdig met deze Europese aanvraag, moet je als Brusselse entiteit ook een regionale financieringsaanvraag indienen bij Innoviris. Deze aanvraag moet in een elektronische versie worden verstuurd naar bbibrowska@innoviris.brussels en funding@request@innoviris.brussels. Je moet eveneens 2 papieren exemplaren versturen naar volgend adres: Beata Bibrowska, International Projects Advisor, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel. 

Let op: Als je het regionale formulier niet indient, wordt je project niet ontvankelijk verklaard. 

Aarzel niet om contact op te nemen met Innoviris bij de voorbereiding van je project, voor het nalezen van je aanvraag of voor administratief, financieel of juridisch advies. 

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

 

Financiële tegmoetkoming (maxima)

Je kan op drie mogelijke manieren worden gefinancierd afhankelijk van uw situatie en die van je partners:

 1. Je bent een vzw zonder economische activiteit (je hebt geen omzet als resultaat van diensten of goederen die je aanbiedt). In dit geval kom je in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 100% voor je project.

 2. Je bent een vzw met stipte economische activiteiten. Deze economische activiteiten kunnen dus geen deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit geaffecteerd door deze economische activiteiten niet meer dan 20% mag bedragen van de jaarlijkse algemene capaciteit van de organisatie (materiaal, uitrusting, personeel en vast kapitaal). Om dit te evalueren zal Innoviris zich baseren op een analyse van de boekhouding of op de omzet (verkoop, prestaties en dergelijke) die lager moet zijn dan 20% van de som van de totale producten (inclusief bijdragen, giften, nalatenschap en subsidies).

  In dit geval kan Innoviris een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het project.

 3. Je bent een vzw met regelmatige economische activiteiten (de jaarlijkse capaciteit die wordt geaffecteerd door economische activiteiten bedraagt meer dan 20% van de jaarlijkse algemene capaciteit, zie punt 2 voor de evaluatie van dit criterium door Innoviris. In dit geval wordt de organisatie beschouwd als een onderneming en moet je beroep doen op voorgaand hoofdstuk met betrekking tot ondernemingen. 

 


Ondernemingen komen eveneens in aanmerking. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie. 

Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via het AAL-programma. Wens je meer informatie over de financieringsvoorwaarden van dit programma ? Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je AAL-project.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska[at]innoviris.brussels