Co-creation

Co-creation

Via een oproep voor co-creatieve projecten wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen.

Co-creatie voor een stedelijke veerkracht

Elke crisis is een kans is om te evolueren naar een duurzame en betere toekomst. Daarom ondersteunt Innoviris, via een financieringsprogramma voor co-creatieve projecten, onderzoek en ontwikkeling voor stedelijke veerkracht. 

Momenteel telt het programma meer dan 16 projecten waarin verschillende onderzoeksinstellingen, verenigingen en bedrijven uit Brussel experimenteren en zoeken samen met de Brusselaars naar innovatieve oplossingen om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die hen aangaan.

De projectoproep van 2019 biedt je de kans om deel te nemen aan dit avontuur en een nieuwe weg te vinden naar een duurzame en wenselijke toekomst voor Brussel en al haar inwoners.

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor één van onze 'reading room' sessies.

 

 

Editie 2019

Co-creatie voor stedelijke veerkracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het is goed om mogelijke toekomstperspectieven te bedenken, een idee te hebben, vragen te stellen, iets te willen veranderen of een innovatie voor te stellen. Maar echt kunnen verkennen en ervaren is nog beter! 

In een co-creatief project gaan alle betrokken actoren samen samen op een verkennende expeditie. Ze focussen op waarden, behoeften en verwachtingen en houden rekening met de realiteit en haar beperkingen. Samen weten ze wat ze willen ontdekken en welke antwoorden ze zoeken. Ze begrijpen waarom ze deze ervaringen delen. Deze reizen, vragen en ervaringen zijn zinvol voor het hele team.

Met het financieringsprogramma voor co-creatieve projecten wil Innoviris de verkenning, ervaring en kennisverwerving in de leefomgeving van de betrokkenen laten plaatsvinden. Je werkplaats is dus geen gesloten laboratorium, garage, of vergaderzaal.


De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris zijn :

Zelfstandigen die niet verbonden zijn aan één van bovenstaande juridische entiteiten, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel als onderaannemer deelnemen aan een project. 

Niet-Brusselse entiteiten of entiteiten die niet aan één van de bovenstaande categorieën beantwoorden, kunnen als partner aan het project deelnemen, maar kunnen geen subsidie krijgen van het Gewest.

Het project moet worden gedragen door een Brusselse entiteit (onafhankelijke entiteit) of een consortium van Brusselse entiteiten. Voor projecten die door een consortium worden uitgevoerd, moeten een coördinator worden aangesteld. Deze coördinator zal als belangrijkste contactpersoon fungeren voor de interne coördinatie van het project.


De projectoproep is opengesteld vanaf januari 2019 en verloopt in twee fasen: een project outline en een full proposal. Je vindt alle belangrijke documenten in de toolbox op deze pagina.

 • Het project outline formulier. Dit is het document dat je moet invullen om financiële steun aan te vragen.

 • Presentatie van het programma. In dit document vind je meer informatie over het programma en de context.

 • Gids co-creation. In dit document wordt de administratieve procedure uitgelegd.

De full proposals moeten worden ingediend door een geïsoleerde entiteit of door de coördinator en dit ten laatste op 1 april 2019, om 12.00 uur bij Innoviris via het aanvraagformulier dat beschikbaar is in de toolbox bovenaan deze pagina.


Financieringstype en financiële tegemoetkoming (maxima)

Je kan op drie mogelijke manieren worden gefinancierd afhankelijk van uw situatie en die van je partners:

 1. Je bent een vzw zonder economische activiteit (je hebt geen omzet als resultaat van diensten of goederen die je aanbiedt). In dit geval komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 100% voor uw project.

 2. Je bent een vzw met stipte economische activiteiten. Deze economische activiteiten kunnen dus geen deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit geaffecteerd door deze economische activiteiten niet meer dan 20% mag bedragen van de jaarlijkse algemene capaciteit van de organisatie (materiaal, uitrusting, personeel en vast kapitaal). Om dit te evalueren zal Innoviris zich baseren op een analyse van de boekhouding of op de omzet (verkoop, prestaties en dergelijke) die lager moet zijn dan 20% van de som van de totale producten (inclusief bijdragen, giften, nalatenschap en subsidies).

  In dit geval kan Innoviris een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het project.

 3. Je bent een vzw met regelmatige economische activiteiten (de jaarlijkse capaciteit die wordt geaffecteerd door economische activiteiten bedraagt meer dan 20% van de jaarlijkse algemene capaciteit, zie punt 2 voor de evaluatie van dit criterium door Innoviris. In dit geval wordt de organisatie beschouwd als een onderneming en moet je beroep doen op voorgaand hoofdstuk met betrekking tot ondernemingen. 

  Voor een tegemoetkoming lager dan 100% is het noodzakelijk dat de entiteit aantoont dat ze in staat is op een eigen deel van het project te financieren via andere middelen dan publieke fondsen. Dit eigen aandeel moeten bewezen worden via verschillende documenten (balans, bankuittreksel, kapitaal, banklening, etc.).


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.brussels