Co-create - Urban Resilience

Co-create - Urban Resilience

Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen.

Co-create

 

 

 

Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom is de actie gericht op projecten in toegepast onderzoek en innovatie die aansluiten bij de dynamiek en interactie van co-creatie. 

De projecten worden uitgevoerd in 'living labs', die door onderzoekers, economische actoren en verenigingen worden opgericht en waarin ze samenwerken met de eindgebruikers van de projectresultaten. 

 

 

 

 

 

Infosessie van 15 november 2016

Heb je ons evenement gemist? Was je aanwezig en wil je de verschillende documenten raadplegen? 

 

Editie 2017 - tweede fase nog lopende

De actie Co-create voor stedelijke veerkracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2015 heeft Innoviris de nieuwe actie Co-create opgericht. De eerste editie van de actie  had als thema “duurzame voedingssystemen”. Op basis van deze eerste ervaring heeft Innoviris beslist het kader van de actie te herzien en een nieuwe versie van het Co-create programma te lanceren met een focus op stedelijke veerkracht.

Sinds 2016 lanceert Innoviris elk jaar een nieuwe Co-create projectoproep voor stedelijke veerkracht. 

De nieuwe versie van de actie Co-create steunt op 3 pijlers : 

  • participatief onderzoek

  • sociale innovatie

  • voor een stedelijke veerkracht

De selectieprocedure van de projecten omvat twee fasen:  een project outline en een finaal dossier. De eerste fase werd afgesloten op 2 februari 2017. De projecten die werden geselecteerd, moeten hun finaal dossier ten laatste indienen op 16 augustus 2017 (projecten met universitaire partner) of 31 augustus 2017 (projecten zonder universitaire partner).


De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris voor deze oproep zijn :

Zelfstandigen die niet verbonden zijn aan één van bovenstaande juridische entiteiten, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel als onderaannemer deelnemen aan een project. 

Het project moet worden gedragen door een Brusselse entiteit (onafhankelijke entiteit) of een consortium van Brusselse entiteiten. Voor projecten die door een consortium worden uitgevoerd, moeten een coördinator worden aangesteld. Deze coördinator zal als belangrijkste contactpersoon fungeren voor de interne coördinatie van het project.

 

De projectoproep is opengesteld vanaf 15 november. Je vindt alle informatie in de toolbox links bovenaan op deze pagina. 

De selectieprocedure van de projecten omvat twee fasen:  een project outline en een finaal dossier. De eerste fase werd afgesloten op 2 februari 2017. De projecten die werden geselecteerd, moeten hun finaal dossier ten laatste indienen op 16 augustus 2017 (projecten met universitaire partner) of 31 augustus 2017 (projecten zonder universitaire partner).


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

De projecten hebben een maximum duur van drie jaar. 


Financiële tegemoetkoming (maxima)

 
subsidie

subsidie

 

Toegepast onderzoek

Experimenteel onderzoek

ZKO/KO

70%

45%

MO

60%

35%

GO

50%

25%

Als de resultaten van het onderzoek werden behaald door een effectieve samenwerking met een onderzoeksinstelling, kan de tegemoetkoming met 15 % worden verhoogd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 %.


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.brussels