Explore - Industrial research

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Brusselse programma's / Explore - Industrial research
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Brusselse programma's / Explore - Industrial research

Explore - Industrial research

Via Explore financiert Innoviris industriële onderzoeksprojecten. Industrieel onderzoek is het geheel van acties, kritisch onderzoek en gepland werk dat leidt tot nieuwe handelingen en wetenschappelijke kennis. De resultaten van industrieel onderzoek worden gebruikt om een product, proces of dienst te perfectioneren.

Explore - Industrial Research

 

 

 

Via de actie Explore financiert Innoviris industriële onderzoeksprojecten.

Industrieel onderzoek is het geheel van acties, kritisch onderzoek en gepland werk dat leidt tot nieuwe handelingen en wetenschappelijke kennis. De resultaten van industrieel onderzoek worden gebruikt om een product, proces of dienst te perfectioneren.

 

 

 

 

 

Je komt in aanmerking voor Explore als:

  • je onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je kan aantonen dat je project in industrieel onderzoek een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je kan aantonen dat je onderneming haar deel van de kosten voor het project kan financieren

  • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Gewest heeft vervuld


Dien je aanvraag op elk moment van het jaar in via een formulier.


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.


Financiële tegemoetkoming (maxima)

 
subsidie
ZKO/KO

70%

MO

60%

GO

50%

Als de resultaten van het onderzoek werden behaald door een effectieve samenwerking met een onderzoeksinstelling, kan de tegemoetkoming met 15 % worden verhoogd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 %.


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Sebastian Serrano

Innovation Facilitator

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 63
sserrano[at]innoviris.brussels