Joint R&D project call

Joint R&D project call

Het doel van de oproep voor gezamenlijke R&D projecten is de samenwerking tussen academici en ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanmoedigen. Dit jaarlijkse programma impliceert een actieve deelname van zowel academische onderzoeksgroepen als industriële teams om de kennis te versterken en de transfer van intellectuele eigendom vanuit academisch onderzoek naar de bedrijfswereld te verzekeren. Dit alles met het oog op de ontwikkeling van prototypes die kunnen leiden tot nieuwe zakelijke opportuniteiten.

Joint R&D project call

Het doel van de oproep voor gezamenlijke R&D projecten (voormalig 'Team Up' programma) is de samenwerking tussen academici en ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanmoedigen. Dit jaarlijkse programma impliceert een actieve deelname van zowel academische onderzoeksgroepen als industriële teams om de kennis te versterken en de transfer van intellectuele eigendom vanuit academisch onderzoek naar de bedrijfswereld te verzekeren. Dit alles met het oog op de ontwikkeling van prototypes die kunnen leiden tot nieuwe zakelijke opportuniteiten. 

Dankzij de oproep voor gezamenlijke R&D projecten verwerven ondernemers kennis die ze zelf missen en kunnen ze nieuwe ontwikkelingen sneller in hun bedrijf integreren. Academici komen op hun beurt in contact met concrete praktijkvoorbeelden waarop ze hun bevindingen kunnen toepassen. 

 

Het thema van de oproep van 2019: Van therapeutische naar voorspellende geneeskunde

Afspraak op ons matchmaking evenement op 26 februari 2019 voor meer informatie. 

 

Ondernemingen kunnen financiële steun krijgen via de oproep voor gezamenlijke R&D projecten als ze aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Bij het project moet minstens één onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of onderzoekscentrum) zijn betrokken met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest EN een bedrijf waarvan de R&D-activiteiten eveneens zijn gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de deelname van meer dan één onderzoeksorganisatie of meer dan één bedrijf is mogelijk)

 • De deelname van meer dan één onderzoeksorganisatie of meer dan één bedrijf is mogelijk. Het evenwicht tussen de inspanningen van de onderzoeksorganisatie(s) en die van het bedrijf (de bedrijven) moet echter 1/3 – 2/3 bedragen

 • Geen van beide type partners (onderzoeksorganisaties/bedrijven) mag meer dan 2/3 van de totale inspanning voor het project leveren.

 • De bedrijven moeten financieel gezond zijn volgens de definitie van de Europese wetgeving (p19, §18)

 • De bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze een deel van de kosten van het project kunnen financieren. 

 • De partners moeten hun verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn nagekomen.

 • De projecten moeten onder het vastgelegde onderwerp van de oproep vallen

De projectoproep is opegensteld sinds 1 februari 2019. 

Dien je voorstel ten laatste op 3 mei 2019 om 14u in via het formulier dat beschikbaar is in de toolbox van deze pagina. 

In het document vind je eveens informatie over de kalender en de evaluatiacriteria van de oproep. 

 

Financieringstype

De financiële steun neemt de vorm aan van een subsidie. Het project moet één tot drie jaar duren.
 

 
Subsidie
(Zeer) kleine onderneming

60%

Middelgrote onderneming

50%

Grote onderneming

40%

Onderzoeksinstellingen

100%

Omdat het opstellen van een goed en volledig voorstel veel tijd en energie vraagt en een hindernis kan vormen voor het indienen van een aanvraag, stelt Innoviris een Connect subsidie ter beschikking om een deel van de kosten te dekken. Deze subsidie bedraagt maximum 7.500 euro per partner (met een bovengrens van 25.000 euro per consortium) en dekt de kosten voor:

 • de personeelskosten van de persoon die het project schrijft

 • indien nodig, de kosten voor het inwinnen van juridisch advies over intellectueel eigendom.

Heb je interesse? Vul het Connect aanvraagformulier in dat als bijlage is toegevoegd aan het formulier voor de expression of interest.

 

Evaluatiecriteria

 • Innovatief karakter van het project

 • Uitmuntendheid van het onderzoeksprogramma, bijdragen die verder gaan dan de state-of-the-art

 • Kwaliteit van het uitvoeringsplan (werkprogramma, methodologie, expertise van de teams, planning)

 • Niveau van de technologische transfer van de academische wereld naar de bedrijfswereld en synergieën tussen de partners

 • Economische valorisatie van de projectresultaten 
   

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Jonathan Duplicy

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 52
jduplicy@innoviris.brussels

** IMAGE DESCRIPTION **

Aiko Gryspeirt

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 27
agryspeirt@innoviris.brussels