Protect - Patent

Protect - Patent

Via de actie PROTECT financiert Innoviris de kosten voor de neerlegging en goedkeuring van de patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van uw O&O-project.

 

 

Brusselse KMO's die hun resultaten van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling willen beschermen, kunnen financiële steun krijgen via Protect.

Via deze actie financiert Innoviris de kosten voor de neerlegging van de patenten van uw O&O-project.

Je project kan, maar moet niet eerder gefinancierd zijn geweest door het Gewest.

Protect financiert de toegelaten kosten voor een maximale periode van drie jaar vanaf de datum op het ontvangstbewijs van uw aanvraag door Innoviris. De toegelaten kosten zijn uitgaven die verbonden zijn aan de procedure voor het neerleggen van de patenten: verschillende toelagen en hiermee gepaard gaande kosten (honoraria, beheerskosten, officiële certificaten van documenten, vertalingen, etc.).

 


 

Je komt in aanmerking voor Protect als:

  • je een kleine of middelgrote onderneming hebt

  • je onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je de impact van de financiering kan aantonen op de ontwikkelingsstrategie van uw onderneming

  • het onderwerp van de financieringsaanvraag een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je onderneming een deel van de kosten van het patent op zich kan nemen

  • je de financieringsaanvraag voor je patentaanvraag hebt ingediend (prioritaire neerlegging of geografische uitbreiding in het prioriteitsjaar)

  • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen.


Dien je aanvraag op elk moment van het jaar in via een formulier.

Let op!  Dien je aanvraag in voordat u uw patentaanvraag of uw uitbreidingsaanvraag in het prioriteitsjaar neerlegt.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie. Deze subsidie dekt de toegelaten kosten tot drie jaar na de datum van het ontvangstbewijs dat Innoviris u verstuurt na ontvangst van uw aanvraag.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Een aanvraag na een O&O-project
dat door het Gewest werd gefinancierd
Een aanvraag zonder een O&O-project
dat door het Gewest werd gefinancierd
 

industrieel
onderzoek (R)

experimentele
ontwikkeling (D)

R of D

ZKO/KO

70%

45%

45%

MO

60%

35%

35%

Als de resultaten van het onderzoek werden behaald door een effectieve samenwerking met een onderzoeksinstelling, kan de tegemoetkoming met 15 % worden verhoogd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 %.


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Sebastian Serrano

Innovation facilitator

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 63
sserrano[at]nnoviris.brussels