Celtic-Plus 2

Celtic-Plus 2

Celtic-Plus logo

Celtic-Plus is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster definieert, steunt en financiert samenwerkingsprojecten in het domein van de telecommunicatie, nieuwe media, future internet en toepassingen en diensten die het nieuwe paradigma "smart connected world" helpen realiseren.


De cluster Celtic-Plus steunt technisch vernieuwende samenwerkingsprojecten die "business-oriented" zijn. De industriële partners van het project moeten het project coördineren en sterk betrokken zijn (bij de projecten kunnen academische partners betrokken zijn, maar ondernemingen vormen het doelpubliek van het programma).

Het gaat om technisch vernieuwende samenwerkingsprojecten die "business-oriented zijn, gericht op communcatietechnologieën-en toepassingen, zoals:

 • de ontwikkeling van nieuwe gepersonaliseerde diensten aangepast aan de behoeften van de gebruikers en de digitale revolutie

 • de ontwikkeling van nieuwe infrastructuuroplossingen met het oog op een volledig geconnecteerde wereld

Alle O&O-actoren kunnen deelnemen aan de projecten, maar de industriële partners moeten sterk betrokken zijn. 

De projecten die geselecteerd worden in het kader van Celtic-Plus ontvangen geen financiering, maar een label van de cluster. De projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsagenschappen (Innoviris voor Brussel) volgens specifieke voorschriften. 

U komt in aanmerking als uw project voldoet aan alle toelatingscriteria van het Celtic-Plus-programma. Bovendien moet elke partner beantwoorden aan de toelatingscriteria van zijn nationaal financieringsagentschap.

Als Brusselse onderneming moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria:
 

Toelatingscriteria van het Celtic-Plus-programma
 • uw project is opgesteld in het Engels

 • minstens twee onafhankelijke entiteiten uit twee deelnemende landen van het EUREKA-programma moeten bij het project betrokken zijn. 

 • het project moet overeenstemmen met de doelstellingen van het Purple Book van Celtic-Plus (het strategisch document van de cluster)

 • het project duurt 24 tot 26 maanden en heeft een budget van 2 tot 70M€
   

Toelatingscriteria van Innoviris
 • u oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • u kunt aantonen dat u uw deel van het project kunt financieren

 • u bent uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen. 

Als de aanvrager niet aan de toelatingscriteria voldoet, zal Innoviris geen financiering kunnen toekennen.

Dien uw aanvraag in wanneer u uw project indient bij het Secretariaat van Celtic-Plus. Dien uw aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape via een formulier of Irisbox.

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot. 

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie                  Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming wordt de tegemoetkoming verhoogd met 15 %. De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 80 % van het budget.


Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor financiële steun via  Celtic-Plus. Meer weten?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kunt u een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van uw Celtic-Plus-project. 

 

Contact en bijkomende informatie

Wenst u meer informatie over het Celtic-Plus-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het Celtic-Plus-programma of ga naar de website van Celtic-Plus.


Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Mathilde Reumaux

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 31
mreumaux@innoviris.be