Samenwerking tussen Brussel en Wallonië

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Interregionale programma's / Samenwerking tussen Brussel en Wallonië
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Interregionale programma's / Samenwerking tussen Brussel en Wallonië

Samenwerking tussen Brussel en Wallonië

Samenwerking tussen Brussel en Wallonië voor de financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië

Naar aanleiding van een advies (n°35) van de Raad voor Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de interregionale samenwerking,  hebben de Brusselse en de Waalse Raad voor Wetenschapsbeleid samen gezeten en hebben ze drie mogelijke samenwerkingspijlers uitgewerkt: strategische coördinatie, onderzoeksinfrastructuren en Europese programma's. 

Sindsdien kunnen de Brusselse O&O-actoren deelnemen aan de zes Waalse competitiviteitspolen en in dit kader een financiering ontvangen bij Innoviris. 

Er werd eveneens een biobankproject opgericht in samenwerking met het Waalse Gewest.