Impulse 2011

Projecten geselecteerd in 2011 : Life Sciences

In 2011 werd de tweede editie van Impulse georganiseerd. 
 
Om economische valorisatieperspecten te voorzien voor de resultaten , moesten de strategische platformen Life Science gericht zijn op de valorisatie van de regionale knowhow in O&O om deze aantrekkelijk te maken voor nationale en internationale economische stakeholders, zoals bijvoorbeeld pharmaceutische multinationals. 
 
Vervolgens werd het O&O-vermogen van de Brusselse universitaire ziekenhuizen ingezet. 
 
Er werden twee strategische platformen in 'Life Sciences' opgericht die in 2012 gefinancierd werden voor een bedrag van  € 3.079.470.
 
NanIRIS: platform voor expertise in toxicologie van nanomaterialen (€ 979.600)
Het platform NanoIRIS -Nanomaterials and human health in Brussels is gericht op de uitbouw van een Brussels expertisecentrum rond veiligheid van nanomaterialen. Het centrum moet als platform dienen voor de uitwisseling tussen academisch onderzoek, de behoeften van de industrie en de eisen van de regulatoren. 
 
Het platform combineert 3 complementaire activiteiten:
  • een test-en consulentendienst om de expertise uit voorgaand onderzoek te valoriseren,
  • hoogwaardig translationeel academisch onderzoek om de toekomstige expertise voor te bereiden, 
  • een degelijke vorming en opleiding over de veiligheid van nanomaterialen en de mogelijke uitbouw van een geografische expertise-en aantrekkingspool in Brussel.
De partners die bij het platform betrokken zijn, zijn afkomstig van de UCL (Dominique Lison – coördinator), de VUB (Micheline Kirsch-Volges en Luc Leyns – partner) en de ULB (Gianluca Bontempi – medewerker van de twee partneruniversiteiten UCL en VUB). 
 
ClinicoBRU: platform voor gemeenschappelijk klinisch onderzoek in de Brusselse universitaire ziekenhuizen (€ 2.099.870)
ClinicoBRU is een strategisch platform voor klinisch ondezoek dat de professionialisering en de ontwikkeling van klinisch onderzoek moet ondersteunen binnen het netwerk van de drie Brusselse universitaire ziekenhuizen (Erasmus, Saint-Luc en het UZ Brussel) 
 
Het overkoepelende platform vereenvoudigt de administratie van de verschillende partners (onderzoekers, farmaceutische en biomedische bedrijven), maakt het mogelijk de statistische gegevens over de klinische tests in de drie universitaire ziekenhuizen op elkaar af te stemmen, de patiënten duidelijke en meertalige informatie te verstrekken over lopende en toekomstige klinische tests en gekwalicifeerd personeel aan te trekken. 

 

Het project verhoogt de rentabiliteit van klinisch onderzoek en draagt bij tot de aantrekkelijkheid van de stad.