Co-create - Urban Resilience

Co-create - Urban Resilience

Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen.

Co-create

 

 

 

Omdat elke crisis een kans is om te evolueren naar een duurzame en betere toekomst, ondersteunt Innoviris, via de actie Co-Create, onderzoek en ontwikkeling voor stedelijke veerkracht. 

Momenteel telt Co-Create meer dan 16 projecten. Bijna 70 verschillende onderzoeksinstellingen, verenigingen en bedrijven uit Brussel experimenteren en zoeken samen met de Brusselaars naar innovatieve oplossingen om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die hen aangaan.

De projectoproep van 2018 biedt je de kans om deel te nemen aan dit avontuur en een nieuwe weg te vinden naar een duurzame en wenselijke toekomst voor Brussel en al haar inwoners.

 

 

 

Co-create Market van 6 december 2017

Heb je ons evenement gemist? Was je aanwezig en wil je de verschillende documenten raadplegen? 

 

Editie 2018 - kick-off

De actie Co-create voor stedelijke veerkracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het is goed om mogelijke toekomstperspectieven te bedenken, een idee te hebben, vragen te stellen, iets te willen veranderen of een innovatie voor te stellen. Maar echt kunnen verkennen en ervaren is nog beter! 

In een "Co-create" project gaan alle betrokken actoren samen samen op een verkennende expeditie. Ze focussen op waarden, behoeften en verwachtingen en houden rekening met de realiteit en haar beperkingen. Samen weten ze wat ze willen ontdekken en welke antwoorden ze zoeken. Ze begrijpen waarom ze deze ervaringen delen. Deze reizen, vragen en ervaringen zijn zinvol voor het hele team.

Met het Co-create programma wil Innoviris de verkenning, ervaring en kennisverwerving in de leefomgeving van de betrokkenen laten plaatsvinden. Je werkplaats is dus geen gesloten laboratorium, garage, of vergaderzaal.

Wil je meer weten over dit programma? Alle informatie zal binnenkort beschikbaar zijn in de toolbox.


De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris zijn :

Zelfstandigen die niet verbonden zijn aan één van bovenstaande juridische entiteiten, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel als onderaannemer deelnemen aan een project. 

Het project moet worden geleid door een Brusselse entiteit (onafhankelijke entiteit) of een consortium van Brusselse entiteiten. Voor projecten die door een consortium worden uitgevoerd, moet een coördinator worden aangesteld. Deze coördinator is de belangrijkste contactpersoon voor de interne coördinatie van het project.

 

 

De projectoproep zal worden opengesteld op 11 december. Alle informatie zal binnenkort beschikbaar zijn in de toolbox links bovenaan de pagina. 


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie

De projecten hebben een maximum duur van drie jaar. 


Financiële tegemoetkoming (maxima)

De toelage dekt 100% van de kosten van het project. 


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.brussels