Innovinterview

Home / InnovInterview
Home / InnovInterview

Innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein. Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening over de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector.

innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein.

Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, allemaal hebben ze een relevante mening over diverse aspecten van de Brusselse OOI-sector. 

November 2017

een ontmoeting met Azèle Mathieu, Manager lifetech.brussels 

Een gesprek over haar carrière en een nieuw initiatief: de hackathon 'Innovate.Healthcare'.

Deze hackathon vindt van 1 tot 3 december 2017 plaats in MLOZ Anderlecht. Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op de website brussels.innovate.healthcare.

Na mijn academische loopbaan (ik heb een doctoraat in economie en management en een master in managementwetenschappen) heb ik gewerkt bij het Technology Transfer Office van de Université Libre de Bruxelles voor de commercialisering van academische patenten, voornamelijk in de biowetenschappen.

Vervolgens werd ik verantwoordelijke voor de commerciële ontwikkeling van Bone Therapeutics, een start-up die in die tijd actief was in cellulaire therapie.

Daarna ben ik als financieel adviseur aan de slag gegaan bij impulse.brussels, om ondernemers te begeleiden bij de uitvoering van hun bedrijfs- en financiële plannen.

Mijn passie voor innovatie en ondernemerschap in de gezondheidszorg heeft geleid tot mijn huidige job: manager van de cluster lifetech.brussels. Ik help ondernemers in de gezondheidszorgsector om hun innovatieve oplossingen zo snel mogelijk en voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te stellen.

Het ‘continuum of care’ verwijst naar de continuïteit van zorg. Dit is de coördinatie en samenwerking tussen zorgaanbieders om een continue en optimale opvolging van de patiënt te garanderen tijdens het zorgtraject.

De vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische ziektes zorgen ervoor dat de behandeling van een patiënt zich niet langer beperkt tot ad-hoczorg die op een bepaald moment door een beperkt aantal zorgprofessionals wordt verstrekt. Verschillende soorten zorg worden voor een langere periode door verschillende professionals uit verschillende instellingen verleend.

Om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk te zijn, is een optimale communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende ‘zorglijnen’ (huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen, enz.) noodzakelijk.

Een hackathon is een ideale format om creatieve oplossingen te ontwikkelen en innovatie te stimuleren.

Hoe gaan we voor onze beHealth Hackathon te werk?

Multidisciplinaire teams (artsen, zorgverleners, verpleegkundigen, softwareontwerpers en -ontwikkelaars, industriële en commerciële ontwerpers, enzovoort) hebben 48 uur de tijd om realistische, uitvoerbare en concrete oplossingen voor te stellen voor de problemen die aan het begin van het weekend worden voorgesteld.

De beHealth Hackathon is innovatief in zijn keuze van uitdagingen. Het is immers uitzonderlijk om een hackathon te beginnen met echte problemen, voorgesteld door industriële partners en door de gezondheidssector (ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, enz.). 

De hackathon heeft meer dan één doel: de verzuiling aanpassen, de uitwisseling tussen de verschillende actoren stimuleren (wederzijdse ziektekostenverzekering, farmaceutische en IT-bedrijven, ziekenhuizen, overheden, enz.), maar vooral innovatieve oplossingen ontwikkelen die beantwoorden aan de werkelijke behoeften van de gebruikers.

Aan het einde van het weekend worden de beste projecten geselecteerd. Zij zullen de begeleiding en steun krijgen die nodig is om op termijn een bedrijf te kunnen oprichten.

De innovatie in de Brusselse gezondheidssector floreert en profiteert van een ecosysteem met een grote concentratie aan ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen en een groeiend aantal bedrijven die medische technologieën en oplossingen voor de e-gezondheidszorg ontwikkelen.

Maar de gezondheidssector is complex: besluitvormingsprocessen nemen veel tijd in beslag en de toegang tot de markt gaat gepaard met een groot aantal beperkingen (regelgeving inzake het gebruik van gegevens, klinische validatie, CE-markering, kwaliteitsproces, enzovoort). Daarom is het belangrijk om de verschillende actoren te informeren en te ondersteunen zodat onze regio zich zo goed mogelijk kan positioneren in deze veelbelovende sector.

Met onze steun aan innovatieve oplossingen, dragen we bij aan de ontwikkeling van onze gezondheidszorg. Het is dan ook onze taak om de volksgezondheidsdoelstellingen (hoe kunnen we zo goed en innovatief mogelijk reageren op uitdagingen voor de volksgezondheid?) te verzoenen met de economische doelstellingen (hoe kunnen we projecten die nieuwe banen creëren en bijdragen tot de oplossing van deze uitdagingen zo goed mogelijk ondersteunen?).