Innovinterview

Home / InnovInterview
Home / InnovInterview

Innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein. Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening over de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector.

innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein.

Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, allemaal hebben ze een relevante mening over diverse aspecten van de Brusselse OOI-sector. 

Oktober 2018: ontmoeting met Isabelle Bayart, coördinatrice van het Steunpunt Co-create

 

Wat is de rol van het Steunpunt Co-create?

Co-create steunpunt team

Eén van onze opdrachten is de ondersteuning van projecten die via het Co-create programma worden gefinancierd. Deze steun heeft betrekking op alle fases van het project, van de uitvoering tot de valorisatie van de resultaten.

We zorgen er ook voor dat de juiste middelen beschikbaar zijn, en stimuleren de creativiteit en reflexieve vaardigheden van de projectverantwoordelijken zodat ze alles in handen hebben om hun project te doen slagen.

Daarnaast spelen we ook een transversale rol en organiseren we momenten waarop de projectverantwoordelijken elkaar ontmoeten en kennis of ervaring kunnen uitwisselen.

 

Ten slotte is het ook onze taak om de Brusselaars te laten kennismaken met de resultaten van de Co-create projecten. Daarom hebben we besloten om het Co-create Forum te organiseren.

 

Op welke manier heeft het Co-create programma invloed gehad op de omgang met duurzame voeding in Brussel? 

De belangrijkste verdienste van het Co-create programma is dat het actoren met verschillende achtergronden (openbare instellingen, onderzoekers, vzw’s, beleidsmakers, enzovoort) heeft samengebracht rond het thema ‘duurzame voeding’.  Deze ontzuiling was essentieel en heeft ruimte gecreëerd voor nieuwe voorstellen. Zo werden de resultaten van de projecten bijvoorbeeld gebruikt bij een consultatieronde om de tussentijdse evaluatie van de Brusselse beleidsstrategie voor duurzame voeding te onderbouwen.

De aandacht voor collectieve experimenten heeft ook geleid tot nieuwe benaderingen. Projecthouders kregen onder andere de kans om innovatieve apparatuur of methodes uit te testen. In het Spincoop-project bijvoorbeeld, hebben tuinders, onderzoekers en economen een Canadees exploitatiemodel voor stedelijke micro-landbouw uitgebouwd. Hun conclusies zullen andere mensen inspireren die deze werkwijze willen hanteren.

De 6 Co-create projecten kunnen overtuigende resultaten voorleggen die een antwoord bieden op verschillende belangrijke vragen over duurzame voeding:

  • Wat is duurzame voeding en hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle voeding?

  • Wat moeten we doen om (nieuwe) groentetelers in Brussel beter te ondersteunen?

  • Welke collaboratieve oplossingen kunnen we hanteren om de logistieke bevoorrading tussen producenten en handelaars te ondersteunen?

De resultaten zullen worden verspreid onder de Brusselse spelers die actief zijn in het duurzame voedingscircuit via tools die door de Co-create-projecten werden ontwikkeld.

 

Wat is de bedoeling van het Co-create Forum? 

We willen in de eerste plaats vieren dat de projecten met succes zijn afgerond. Daarnaast willen we de resultaten met zo veel mogelijk mensen delen zodat deze input kan bijdragen tot een betere, eerlijke en duurzame voeding voor alle Brusselaars!

Ben je geïnteresseerd in duurzame voeding of wil je zelf deelnemen aan het Co-create programma? Dan is het Co-create Forum de ideale gelegenheid om de projectverantwoordelijken en je voorgangers te ontmoeten!

 

Geïnteresseerd? Schrijf je nu in voor het Co-create Forum op 24 oktober in Les Ateliers des Tanneurs!