InnovInterview archief

Home / InnovInterview / InnovInterview archief
Home / InnovInterview / InnovInterview archief

InnovInterview archief

Oktober 2015: Yves Van Ingelgem, CEO Zensor

 

Zensor Intelligent MonitoringZensor werd in 2013 via Launch opgericht als spin-off van de Vrije Universiteit Brussel. Het bedrijf maakt het concept van de smartwatch beschikbaar voor grote infrastructuren van staal en beton.

De sensoren van Zensor analyseren de gezondheidstoestand van installaties aan de hand van verschillende parameters net zoals de smartwatch door het meten van je bloeddruk en temperatuur aangeeft hoe gezond je lichaam is. De resultaten worden verwerkt in verslagen en dashboards waarmee de klant het onderhoud van zijn installaties kan plannen en gewaarschuwd wordt wanneer er stilstand of schade dreigt.

Zensor heeft klanten in 4 verschillende landen en bouwt gestaag verder aan de weg om in dit domein uit te groeien tot een gevestigde waarde op Europese schaal.

We spraken met Yves Van Ingelgem, voormalig onderzoeker aan de VUB en oprichter van Zensor.

Waarom hebt u ervoor gekozen uw spin-off project in Brussel uit te voeren ?

Zensor is een spin-off van de VUB en daar zijn we trots op.  Omdat onze kantoren niet ver van de universiteitscampus liggen, blijven we op de hoogte van wat er gebeurt binnen de onderzoeksgroep waaruit we zijn ontstaan. Dat vergemakkelijkt de uitwisseling van contacten en ervaringen.

Wat zijn voor u de professionele en persoonlijke positieve gevolgen van uw deelname aan het Launch-programma?

Door mijn deelname aan Launch werd de kloof tussen de beschermde, academische wereld en de commerciële realiteit minder groot. De overtuigingskracht die ik moest gebruiken om te bewijzen dat mijn product méér was dan een academisch experiment, heb ik in mijn eigen, onafhankelijk bedrijf voortdurend nodig. Daarnaast gaf het programma me de kans om te steunen op de expertise en organisatie die er binnen mijn vakgroep aanwezig was. Op die manier moest ik niet vanaf dag één met alle organisatorische aspecten tegelijk bezig zijn.

Wat zijn de positieve aspecten aan de begeleiding die u hebt gekregen via het Launch-programma?

De deadlines en de duidelijke structuur zijn een goede leidraad. Omdat je een streefdatum hebt, krijgt het ‘gouden kooi’-effect waarmee sommige ondernemers worstelen geen kans. De begeleiding had destijds een grotendeels academische karakter. Een bedrijfseconomische insteek is echter veel relevanter. Uit ervaring weet ik dat het net datgene is waar je als startend bedrijf het meeste nood aan hebt. Voldoende ondernemersspirit is onmisbaar voor het succes van je startup of spin-off.

Wat zijn de commerciële toekomstplannen van Zensor op korte en middellange termijn?Yves Van Ingelgem

Momenteel is Zensor een bedrijf met 4 fulltime medewerkers. We zijn actief over heel Europa en willen onze positie op middellange termijn verankeren. Ons doel is de Europese gevestigde waarde te worden op het vlak van integriteitsbewaking en onderhoudsplanning voor (middel)grote infrastructuren voor onder meer on- en offshore wind, petrochemie, civiele infrastructuur/ kunstwerken en maritieme bouwwerken. Op basis van onze operationele voorspellingen en de contacten die we vandaag hebben, zal dit zeker ook een personeelsgroei met zich meebrengen.

Enkele maanden geleden werd u verkozen tot de eerste Belgische MIT ‘Innovator of the Year’. Wat betekent deze award voor u?

De award toont waar we als bedrijf voor staan. We leven in een steeds sneller evoluerende wereld. De mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologieën blijven exponentieel groeien. Wij zullen deze evoluties blijven volgen, toepassen en ter beschikking stellen van onze klanten. Innoveren doen we steeds ten dienste van onze klanten.

Daarnaast zorgt de erkenning door een wereldvermaard instituut zoals MIT natuurlijk voor de nodige naambekendheid. Die kan ervoor zorgen dat Zensor uitgroeit tot het succesverhaal waarvan we overtuigd zijn dat het gaat worden.

 

 

November 2015: Gautier Krings, Directeur Research and Development bij Real Impact Analytics

 

Real Impact Analytics

 

Real Impact Analytics werd opgericht in 2009. Sindsdien heeft de onderneming een lange weg afgelegd. Deze laureaat van onze Rise-prijs van 2013 positioneert zich steeds meer als dé expert in het domein van de telecomanalyse.


De onderneming is niet meer te stoppen en is voortdurend op zoek naar de beste profielen om haar talentvol team uit te breiden. Wij spraken met Gautier Krings, Directeur Research and Development bij Real Impact Analytics.

Wat zijn de activiteiten van Real Impact Analytics ? Wat zijn de sterke troeven van uw bedrijf tegenover de concurrentie? 
Real Impact Analytics ontwikkelt big data applicaties om waardevolle informatie uit telecomgegevens te halen. Elke dag bellen mensen, sturen ze sms’en en accepteren ze promoties van hun operator. Wij ontwikkelen applicaties waardoor de telecomsector waardevolle informatie kan halen uit gegevens die door de klant ter beschikking worden gesteld. Zo kunnen telecomoperatoren een antwoord vinden op vragen als: "Wanneer en hoe moet ik contact opnemen met mijn klanten en voor welke promotie?” of “Moet ik eerst de kwaliteit van mijn netwerk verbeteren om delen van de markt te kunnen innemen?. 

De applicaties van Real Impact Analytics sturen de strategie van een operator en geven aanbevelingen zodat operatoren in een gegeven situatie de beste beslissing kunnen nemen (bijvoorbeeld: er moet geïnvesteerd worden in een 4G-netwerk in Elsene).
 

De toegevoegde waarde van Real Impact Analytics is de expertise van ons jong en talentvol team in de telecomindustrie. Met onze applicaties onderzoeken we niet alleen specifieke problemen van onze klanten, maar leiden we ook hun werknemers op, installeren we degelijke processen en maken we gebruiken van geavanceerde technologieën. Op basis van de behoeften van onze klanten, ontwikkelen we nieuwe applicaties die we onmiddellijk samen met hen testen. Onze klanten appreciëren onze flexibele aanpak en ons ondernemerschap. Deze troeven hebben geleid tot een samenwerking met zes van de tien grootste mondiale operatoren.

Real Impact Analytics
Wat is uw verklaring voor het groeiende succes van Real Impact Analytics ? 

Bij de oprichting van Real Impact Analytics in 2009, hebben we een nichemarkt aangeboord waarin weinig concurrentie was: de telecomindustrie in opkomende markten. Sindsdien hebben we ons vastgebeten in het zoeken naar analytische oplossingen voor belangrijke problemen van telecomoperatoren. We hebben een expertise opgebouwd die ons heeft toegelaten deze markt te domineren en exponentieel te groeien. 

Het succes van Real Impact Analytics hebben we eveneens te danken aan ons team. Ondanks de sterke groei, hebben we nooit compromissen gemaakt tussen kwantiteit en kwaliteit.

We hebben steeds gezocht naar de beste profielen, niet alleen wat betreft hun capaciteiten, maar ook hun buitengewone persoonlijkheid. Een bezoek aan onze kantoren in Brussel, Sao Paulo of Cape Town zegt genoeg. Omdat we ons team moesten uitbreiden, is ons Brussels kantoor niet lang geleden verhuisd naar de Naamsepoort. We zijn erg trots op deze nieuwe werkplek die onze ondernemingskracht perfect weergeeft.

Is Brussel een stad voor ondernemers ?

In Brussel zijn ondernemerschap en succes al aanwezig. Real Impact Analytics is het bewijs. In Brussel werven we zeer sterke profielen aan in een ecosysteem die de roeping van ondernemers aanmoedigt. In dit ecosysteem is de opdracht van Innoviris om innovatie en ondernemerschap in Brussel te bevorderen, van groot belang. Brussel heeft immers nog heel wat succesverhalen in petto. 

Bij Real Impact Analytics hebben alle werknemers deze ondernemingszin in zich. Die vibe zet ons aan om autonoom en verantwoordelijk actie te ondernemen. Het zijn de basiswaarden van ons bedrijf. 

In 2013 won Real Impact Analytics de Rise - Innovative Starters prijs. Hoe heeft deze overwinning uw bedrijf concreet geholpen? 
De Rise-prijs heeft ons geholpen bij het monetariseren van de telecomgegevens maar ook bij het gebruiken van deze gegevens voor maatschappelijke doeleinden (bijv. het project “Data for Good”). 

Dankzij de financiële steun van Rise, hebben we profielen kunnen aanwerven die nodig waren voor de slaagkansen van ons project en kunnen we vandaag deze telecomgegevens ook gebruiken voor maatschappelijke doeleinden. Deze gegevens zijn van onschatbare waarden voor landen die vaak weing statistische basisgegevens hebben (bijv. Angola heeft in 2014 voor het eerst sinds 1970 een volkstelling gedaan). De rijkdom van telecomgegevens en de applicaties die we ontwikkelen voor “Data for Good” transformeren de manier waarop mensen op het terrein crises zoals voedselschaarste, oorlog en panepidemieën behandelen.

Zo laat één van onze applicaties het toe om de zones te bepalen waar er een voedseltekort dreigt. In landen met voedselschaarste blijkt er een verband te bestaan tussen het bedrag dat de bevolking op hun prepaidkaart laadt en de kwaliteit van de voeding die ze consumeert (lees hier het volledige artikel). Door de gegevens te anonimiseren en met elkaar in verband te brengen, kunnen we deze informatie beschikbaar maken voor mensen die op het terrein werken. Daarvoor werken we samen met organisaties zoals de Bill & Melinda Gates foundation, de Verenigde Naties en Master Card foundation. 

We helpen telecomoperatoren ook bij het verkopen van anonieme gegevens aan derden. Zo hebben we in een bepaald land bijvoorbeeld een partnership afgesloten waarbij één van onze klanten actief is tussen een telecomoperator en de lokale politie. We bepalen er, via inschattingen van het telecomverkeer, op welke plaatsen de politie in het weekend alcoholcontroles moet uitvoeren. Dankzij mobiliteitsgegevens, verbonden aan de antennes van de operatoren, kan de politie via onze applicatie versterking voorzien op risicoplaatsen en op die manier de verkeersveiligheid verbeteren (lees hier het hele artikel).

Gautier Krings - Real Impact Analytics

Hoe is de samenwerking met Innoviris verlopen ?
Met Innoviris hebben we een vertrouwensrelatie opgebouwd waardoor we samen een onderzoeks-en ontwikkelingsproject in Brussel hebben kunnen uitbouwen. Dit project, dat gebaseerd is op werkgelegenheid in Brussel, is onder andere mogelijk gemaakt door onze goede relatie met het team van Innoviris. 

Dankzij Innoviris hebben we 30 technische jobs in Brussel kunnen creëren. Deze extra jobs hebben ervoor gezorgd dat we kunnen concurreren met Amerikaanse reuzen en dat we een onderneming zijn geworden die meetelt in de Brusselse technologische sector. De steun van Innoviris was bepalend voor ons succes en levert het bewijs dat Belgisch ondernemerschap kan concurreren met de grootsten. 

Wat zijn de toekomstplannen van Real Impact Analytics ? 
We willen blijven groeien en de wereldleider worden in telecomanalyse. De komende maanden blijven we ons aanbod uitbreiden, zowel wat de telecom-gegevens betreft, als de industrieën waarin we actief zijn. Om die reden moet ons team blijven groeien.

Sinds de oprichting van Real Impact Analytics in 2009, zijn we gegroeid van 3 naar 130 werknemers, waarvan 90 in Brussel. De financiële steun van Innoviris begeleidt ons in onze ambitie om nieuwe markten aan te boren zoals het Midden-Oosten en Azië. Hoewel we niet mogen vergeten dat we nog maar een start-up zijn, zijn we klaar om de volgende stappen te ondernemen om onze groei te verzekeren. 

 

 

Januari 2016: Katrien Mondt, Directeur-generaal, & Magali Verdonck, Adjunct-directeur-generaal bij Innoviris

Kunt u, bij de start van het nieuwe jaar, de balans opmaken van 2015 ?

2015 was een jaar vol positieve gebeurtenissen, zoals onder andere de verhuis van onze kantoren naar het centrum van Brussel, in de Charleroisesteenweg in Sint-Gillis.

Er werden nieuwe boeiende projecten aan onze portefeuille toegevoegd, zoals de lancering van het online platform SecurIT naar aanleiding van de actie Bridge 2014. Dit strategisch platform, gericht op de beveiliging van gegevens, zorgt ervoor dat onderzoekscentra kunnen samenwerken aan projecten met valorisatiemogelijkheden in Brussel die een antwoord bieden op prangende actuele problemen. Daarnaast hebben we de projectoproep voor Bridge 2015 over ‘energetische autonomie’ voorbereid. Ook deze nieuwe editie ziet er veelbelovend uit.

Intern onderging Innoviris eveneens een heleboel veranderingen: er gingen tien gemotiveerde medewerkers met een interessant profiel van start en onze communicatiedienst werd versterkt zodat we zowel intern als extern nieuwe tools kunnen ontwikkelen en aanbieden.

Op gewestelijk niveau hebben we de afgelopen maanden belangrijke stappen ondernomen: mechanismen zoals sociale innovatie en co-creatie werden geïntegreerd, we kozen voor een meer resultaatgerichte aanpak, benaderden nieuwe sectoren zoals design en breidden ons gamma van industriële programma’s opmerkelijk uit.

2015 was eveneens een jaar ter voorbereiding op alles wat ons in 2016 te wachten staat :

 • een nieuwe ordonnantie zal er niet alleen voor zorgen dat onze programma’s overeenstemmen met de nieuwe Europese richtlijnen, maar vooral dat ze zo flexibel mogelijk kunnen inspelen op de behoeften van de Brusselse OOI-sector

 • de herziening van het Gewestelijk Innovatieplan zal ons helpen de strategie voor slimme specialisatie te doorgronden en een actieplan voor Horizon 2020 op te stellen

 • we zullen een nieuwe versie van onze actie Co-Create – Living Labs lanceren

 • de werking van de innovatiecheques en de terugvorderbare voorschotten zal worden aangepast

 • we zullen structureler samenwerken met Finance.Brussels

Belooft 2016 een innovatief jaar te worden voor Innoviris ?

Innovatief en zelfs avantgardistische in bepaalde aspecten :

 • wat onze programma’s betreft, zullen we een nieuwe editie van onze actie Co-Create – Living Labs lanceren die adequater inspeelt op participatief onderzoek

 • alle EFRO projecten gaan van start in 2016. We zullen nieuwe Europese programma’s aan het bestaande gamma toevoegen. Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe domeinen, zoals bijvoorbeeld politieke wetenschappen

 • een belangrijk accent zal worden gelegd op de sensibilisering van jongeren voor wetenschappen door de integratie van de vzw Research in Brussel. Er wordt gewerkt aan een ambitieus actieplan om steeds meer jongeren warm te maken voor het belang van wetenschappen.

 • de optimalisatie van onze processen via een duurzame methodologie en met software op maat, zal zorgen voor een nieuwe werkwijze en steeds meer efficiëntie.

 • Innoviris zal een platform uitbouwen en animeren voor de Brusselse incubatoren.

 • het team van het Instituut zal worden versterkt met tien extra medewerkers.


Wat zijn de toekomstperspectieven op lange termijn ?

Medewerkers die steeds meer ervaren zijn en alle tools in handen hebben om onze acties te doen groeien en een positieve en concrete impact op Brussel te bewerkstelligen.