Vertrouwelijke informatie

Home / Ontdek Innoviris / Vertrouwelijke informatie
Home / Ontdek Innoviris / Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie

Innoviris behandelt uw aanvraag voor financiële steun vertrouwelijk. Alle personeelsleden van Innoviris dienen deze regel strikt na te leven.

We gebruiken uw vertrouwelijke gegevens enkel voor de analyse en de opvolging van uw project. Belangenconflicten die het oordeel van onze teamleden kunnen beïnvloeden, worden gemeld aan de directie.

Buiten de algemene gegevens zoals de naam van uw onderneming, de titel van uw project, het bedrag van de toegekende tegemoetkoming en/of de samenvatting van uw project, zal Innoviris geen informatie over uw project meedelen aan derden. Enkel de leden van het expertencollege dat belast is met de evaluatie van uw project, krijgen toegang tot de vertrouwelijke gegevens. Zij tekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst voor elk project dat ze beoordelen.