Wetgeving

Home / Ontdek Innoviris / Wetgeving
Home / Ontdek Innoviris / Wetgeving

Wetgeving

Wetteksten

Het Instituut werd opgericht door de ordonnantie van 26 juni 2003.

Volgens de ordonnantie van 26 maart 2009 (ter promotie van onderzoek, ontwikkeling en innovatie) en haar uitvoeringsbesluiten (OOI-projecten/Jonge Innovatieve Ondernemingen/ Bedrijfsdoctoraat / Raad en ondersteuning van innovatie), steunt Innoviris onderzoek en technologische ontwikkeling in Brussel. 

 

De Brusselse wetgeving

 

Europese wetgeving

 

Boekhouding en controle van de subsidies

 

Statuut: administratie en de bezoldigingsregeling

 

Statuut: Pensioen

  • Koninklijk besluit van 8 Maart 2007 dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel

  • Koninklijk besluit van 20 december 2007 dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2005 waarbij het Instituut ter bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel wordt gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

     

Personeelsformatie

 

Taalkader