Boordtabel

Home / OOI-beleid / Boordtabel
Home / OOI-beleid / Boordtabel

Boordtabel

Boordtabel

In november 2012, werd het Gewestelijk Innovatieplan voorgesteld aan het grote publiek. Het plan geeft een visie over de toekomst van de OOI-sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stelt zowel een verzameling concrete acties op korte termijn (2013 - 2014) als een aantal aanpassingen voor de toekomst (te bereiken tussen 2014 - 2020). 

Bij deze "Herziening van het Gewestelijk Innovatieplan" werd een OOI-boordtabel toegevoegd. De boordtabel is een instrument voor de monitoring van het wetenschapsbeleid. Dankzij de tabel kunnen politieke beslissingen georiënteerd worden naar de belangrijkste pijlers, rekening houdend met de karakteristieke eigenschappen van Brussel. 

De boordtabel is voornamelijk gebaseerd op de European Innovation Scoreboard en de voordracht "The Innovation Union" (Europe 2020). De tabel bevat 33 indiactoren die onderverdeeld worden in zes dimensies (input, ondernemingen, samenwerking, deelname aan Europese programma's, output en economische aspecten). De indicatoren die in de boordtabel werden opgenomen, worden op regelmatige tijdstippen verzameld om een correctie opvolging van het beleid en de situatie op dat moment te verzekeren. 

De indicatoren worden als volgt voorgesteld: 

Brussel, motor van de Belgische economie
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie als één van de eerste Brusselse bekommernissen
Brussel, kweekvijver van beroepskrachten
Brussel, tertiaire economie met een hoog kennisniveau
Financiering en steun aan onderzoek en innovatie "Brussel verdubbelt inspanningen in investeringen"
Brussel: een hoger innovatiepeil dan het Europees gemiddelde
Brussel: sterk gewestelijk steuninstrument en Europese fondsen voor onderzoek en innovatie
Het Brussels Gewest ondersteunt jonge innovatieve ondernemingen
Samenwerking in de innovatiesector