Scriptieprijs in circulaire economie

Home / Promotie / Scriptieprijs in circulaire economie
Home / Promotie / Scriptieprijs in circulaire economie

Scriptieprijs in circulaire economie

Prijs voor beste Scriptie in Circulaire Economie

Be Circular LogoOm de Brusselse economie een nieuwe impuls te geven vanuit een duurzaam perspectief keurde de regering op 10 maart 2016 het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) goed, dat past in de strategie van het Gewest voor de komende 10 jaar.

Het doel van het GPCE is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de kaart te zetten als een bijzonder innovatieve Europese regio, voorloper op het vlak van overheidsbeleid ter ondersteuning van de ontwikkeling van de circulaire economie dankzij het vrijwillige efficiënte beheer van grondstoffen.

 

In dat kader lanceerde het Gewest de Prijs voor de Scriptie in Circulaire Economie die het beste onderzoek van studenten van Brusselse instellingen huldigt. De Prijs heeft tot doel het onderzoek in het domein van de circulaire economie te bevorderen en de beginselen van de circulaire economie te verankeren in de onderzoeksprojecten van alle Brusselse universiteiten en hogescholen.

De winnaar van de Prijs voor beste Scriptie in Circulaire Economie is Hélie Moreau, die in het academiejaar van 2017-2018 zijn Master wetenschap en milieubeheer behaalde aan de ULB. De prijs werd op 24 oktober 2018 uitgereikt tijdens de Be Circular Meeting in Tour&Taxis.

Benieuwd? Lees de winnende scriptie over collectief verbruik van zonne-energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Om in aanmerking te komen voor de editie 2017-2018 van de Prijs moet de kandidaat aan Innoviris een scriptie (of eindwerk) voorleggen die:

  • verband houdt met de circulaire economie zoals beschreven in artikel 2

  • met succes werd verdedigd tijdens het academiejaar 2017-2018 aan een universiteit of hogeschool in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • op bachelor- of masterniveau is

Er is geen leeftijdsbeperking of nationaliteitsvoorwaarde aan deze Prijs verbonden.
 

Je kandidatuur moet worden opgesteld aan de hand van het formulier dat beschikbaar is in de toolbox op de deze pagina. Dossiers die onder een andere vorm worden ingediend komen niet in aanmerking.

De kandidaturen moeten ingediend worden bij Innoviris, het Brussels Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, en verstuurd worden naar funding-request@innoviris.brussels en mpossoz@innoviris.brussels en dit ten laatste op 15 september 2018 om 18.00 uur.


Je kandidatuur moet de  volgende documenten bevatten:

  • Het volledig ingevulde en ondertekende kandidaatformulier

  • Het attest ter verklaring van auteursrecht en ter garantie tegen alle aanspraak van derden

  • Een kopie van een officieel identiteitsbewijs

  • Een kopie van de scriptie

  • Een document van de universiteit of de hogeschool ter bewijs van verdediging van de scriptie met vermelding van de datum van de verdediging en het toegekende cijfer

Klik hier om het reglement te raadplegen.

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Muriel Possoz 

Science Promotion Advisor

Communication and Science promotion team

Tel. +32 2 600 50 15
mpossoz@innoviris.brussels